This is a free Purot.net wiki

Natura Mobile -projekti

 

AUTOMAATIOTEKNIIKAN OPPIMISYMPÄRISTÖ

LEVY- JA HITSAUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖ

LIIKKUVA VERKKO

 

NATURA MOBILE -projekti on Tampereen seudun ammattiopisto Tredun (entisen Pirkanmaan ammattiopiston) kaksivuotinen EAKR-hankekokonaisuus, joka muodostuu kolmesta osahankkeesta. Niillä kaikilla kehitetään opetuksessa siirrettäviä oppimisympäristöjä ja nykyaikaisen tieto- ja viestintäteknologian (tvt) menetelmiä. Kolme osahanketta ovat: automaatiotekniikan oppimisympäristö, levy- ja hitsausalan oppimisympäristö ja liikkuva verkko. Projektissa on mukana myös logistiikka-ala, joka siirtää oppimisympäristöt toimipisteestä toiseen opintojaksojen vaihtuessa, sekä turvallisuusala turvaamassa kuljetukset.

Siirrettävillä oppimisympäristöillä ja tieto- ja viestintätekniikan monipuolisella käytöllä vahvistetaan opetuksen järjestämistä ja sen tasapuolisuutta eri puolilla Pirkanmaata. Tavoitteena on, että uudistetun oppimisympäristön tuloksena opiskelijoiden valmiudet vastaavat yhä paremmin tulevaisuuden työelämän tarpeita, opettajien osaaminen päivittyy ja opetustyö nykyaikaistuu. Projekti alkoi 1.1.2011 PIRKOn EU-projektinaja ja jatkuu 1.1.2013 lähtien PIRKOn ja TAOn yhdistyttyä Treduksi, Tampereen seudun ammattiopiston hankkeena, 31.10.2013 asti.

Natura Mobile on koostunut kolmesta osaprojektista, automaatiotekniikan, levy- ja hitsausalan, sekä liikkuvan verkon osaprojekteista.

Automaatiotekniikan ja levy- ja hitsausalan osaprojektit vaihtavat toimipistettä neljä kertaa lukuvuodessa lukuvuosijaksojen vaihteessa. Näiden mukana kulkee liikkuvan verkon kaksi oppimisympäristöä, jotka on koottu tukemaan kyseisiä ympäristöjä tietotekniikan osalta.

Liikkuvan verkon neljä muuta oppimisympäristöä pysyvät sijoitetussa toimipisteessään jatkuvasti, tukien opettamisen liikkuvuutta kyseisellä alalla ja mahdollistaen tietoteknisen opetuksen paitsi luokkahuoneissa, niin myös työharjoittelupaikoissa ja opiskelijoiden kotona.

Hankkeen rahoittaa 75 %:sti Pirkanmaan liitto.

 

1
Likers
natikka

Natura Mobile -videon esittely

Ylpeänä saamme esitellä, Natura Mobilen RoadShow video on nyt valmis!

Video esittelee mainiosti projektin toimintaa ja tavoitteita, kevyellä ja nuorisoon menevällä kerronnallaan Meanwish Oy on kyennyt luomaan ilmeen, jolla tulemme esittelemään Natura Mobile -projektia niin Suomessa Tampereella, kuin Lontoossa kansainvälisillä BETT-2013 koulutusalan messuilla.

Video on katsottavissa YouTubessa osoitteessa http://youtu.be/SPHPWbw8Vy4

 

Projektin kotisivulle vievä QR-koodi

qrcode

Pirkanmaan ammattiopisto/Natura Mobile -projekti http://www.pao.fi/naturamobile.php

Lisää QR-koodeja voi tavata Natura Mobile -pojektin oppimisympäristöissä ja laitteissa.

Uusi lanseeraus on ns. "KUUMALINJA" jolla opiskelijat, opettajat ja vierestäseuraajat, voivat antaa ideoitaan ja palautettaan asioista suoraan projektin toimijoille. Se onnistuu helposti vaikka puhelimella QR-koodin nappaamalla ja viestin kirjoittamalla, vaikka anonyyminä.

"KUUMALINJA" palautteita voi antaa kaikkiin Natura Mobilen osaprojekteihin suoraan ja niitä seurataan projektitoimijoiden toimesta.

Palaute voi olla tyyliin "hyvä laite, näitä lisää", "tällä ei tee mitään, voi kun ei tarvis käyttää" tai "hups, putos ja hajos, tilatkaa uusi" ja "seuraavassa pitää olla kunnon kahvat". Kaikki palautteet ovat tervetulleita ja huomiodaan.

Muistathan kuitenkin, että ilman wlan-yhteyttä viesti kulkee tietoliikenteen data-yhteytenä ja tällöin käytät viestimesi palveluntarjoajan yhteyttä kustannuksineen.

 

Discuss & brainstorm