This is a free Purot.net wiki

Automaatiotekniikan oppimisympäristö

Projektin aikana rakennetaan ja käyttöönotetaan siirrettävä automaatiotekniikan oppimisympäristö teollisuuden osaamistarpeisiin vastaten. Oppimisympäristö käsittää ryhmäopetukseen soveltuvan pneumatiikan ja automaatiotekniikan sekä hydrauliikan opetusvälineistön. Oppimisympäristö tulee olemaan kone- ja metallitekniikan, sähkö- ja automaatiotekniikan, tieto- ja tietoliikennetekniikan, elintarviketeknologian, prosessiteollisuuden sekä muovi- ja kumitekniikan koulutusalojen käytössä.

Oppimisympäristöä käytetään neljässä Pirkanmaan ammattiopiston toimipisteessä: Koivistontien, Kankaantaankadun, Kangasalan ja Ylöjärven toimipisteissä. Lisäksi Ajokinkujan toimipisteen opetuksessa hyödynnetään oppimisympäristöä silloin, kun se sijaitsee Koivistontien toimipisteessä. Oppimisympäristö siirretään toimipisteestä toiseen lukuvuosijakson taitteessa ja siirto toteutetaan opetustyönä.

Liikkuva oppimisympäristö kuljettaa laitteet paikkakunnalta toiselle

 
natura_mobile_nokian_uutisissa_16.5.2012.pdf

 

Automaatiotekniikan ympäristö siirtyy Kangasalle

Automaatiotekniikan oppimisympäristö on ollut Kankaantaankadun toimipisteessä opetus käytössä 4. lukuvuosijakson. 21. viikon aikana logistiikka- ja turva-alan opiskelijat siirtävät oppimisympäristön Kangasalan toimipisteelle valmiiksi, ensi syksyn opetusta varten. Automaatiotekniikan oppimisympäristöt sijoittuvat vanhaan robottihuoneeseen, joka on ollut mm. rakennuspuolen opiskelijoiden käytössä, mutta valmisteltu odottamaan Natura Mobilen oppimisympäristön saapumista.

Syksyllä automaatiotekniikan oppimisympäristöt matkaavat 40. viikolla toiselle lukuvuosijaksolle Ylöjärvelle, uuteen toimipisteeseen Valoon.

Käyttöönottajien ensimmäinen kokous

Ensimmäinen käyttöönottajien kokous pidettiin Koivistontiellä 20.12.2011.

Käyttöönottajien on tarkoitus kokoontua vaihtamaan ideoitaan ja keskustelemaan neljä kertaa vuodessa, aina opintojaksojen vaihteessa.

Projektipäällikkö Marko Honkanen esittelee pneumatiikan työpistettä Koivistontien toimipisteessä

Automaatiotekniikan oppimisympäristön käyttöönottokoulutus

Automaatiotekniikan oppimisympäristöön toteutettiin syys- ja marraskuun 2011 aikana käyttöönottokoulutusta, jossa laitetoimittaja perehdytti opettajia ympäristön laajoihin käyttömahdollisuuksiin. Koulutuksessa päästiin tutustumaan oppimisympäristöön niin teoriassa kuin käytännön harjoituksiakin tekemällä. Koulutukseen osallistujat toimivat jatkossa kollegoidensa perehdyttäjinä ja ympäristön käyttöönoton tukena. Heidät nimettiin projektissa automaatiotekniikan ympäristön käyttöönottajiksi ja he kokoontuvat lukuvuosijaksoittain pohtimaan muun muassa eri toimipisteiden käyttöönoton toteuttamista, ympäristöjen siirtojen ohjeistusta ja ympäristöllä toteutettavan opetuksen kehittämistä.

 

KÄYTTÖÖNOTTAJIEN TOIMINTAMALLI

kayttonottajien_toimintamalli_2012.pdf

Discuss & brainstorm