This is a free Purot.net wiki

Masteri

Natura Mobile -projektin aikataulu

Siirtojen suunnittelua ja projektikalenteria on tehty masteriin vuosille 2013 – 2019 asti 22.02.2013 lähtien.

Projektikalenterin pohjalta on tehty oppimisympäristöjen kiertolista. Kalenteri kertoo ajankohdan ja kiertolista

paikan oppimisympäristöjen sijainnille.

Pyrin pitämään esillä ajantasaista aikataulua. Uusin masteri on aina ylimpänä.

Muutokset tallennettu

Discuss & brainstorm