This is a free Purot.net wiki
  • View:

Millaiseksi tulevaisuuden Tredu?

Tulevaisuuden Tredu?

Tähän opiskelijat ja miksi ei muutkin, voivat kommentoida ja visioida millainen heidän mielestään tulevaisuuden Tredun tulisi tai ei tulisi olla.

Kommentoida voi suoraan Web-sivulle tai puhelimella QR-tagin kautta, kaikki viestit kertyvät blogille, jota kaikki pääsevät seuraamaan.

QR-tagi palautteeseen millainen Tredu

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

moi t.joonas
anonymous   (21.10.2013 11:36)
  Reply

piri toimii
anonymous   (21.10.2013 11:36)
  Reply

lisää vinaa .
anonymous   (21.10.2013 11:35)
  Reply

Tolvaselle pulloi
anonymous   (17.09.2013 13:14)
  Reply

Kiitos, kyllä liikkuvuus on tulevaisuutta. Marko
anonymous   (18.04.2013 09:51)
  Reply

Aluksi suurkiitos Markolle vierailun järjestämisestä Esedun (Mikkelin ammattiopisto) ryhmälle. Toiseksi onnea ja menestystä uudelle Tredulle!

Esedun koulutusyksiköt sijaitsevat etäällä toisistaan, joten meilläkin on pohdittu mobiilioppimisympäristöjä vakavasti. Toivottavasti myös entisessä TAO:saa ymmärretään ko. ympäristöjen käyttöarvo sekä taloudellisuuden että pedagogiikan näkökulmasta.

Oli hienoa nähdä liikkuvia oppimisympäristöjä ja ennen kaikkea oli hienoa nähdä miten innostuneita opettajat olivat mobiilioppimisympäristöistä ja niiden tuomista mahdollisuuksista.

Kiitos vielä kerran!
Esedulaiset
anonymous   (18.04.2013 09:36)
  Reply

Kahvila tilat olisivat tarpeen sisäänkäynnin ja aulatilan yhteydessä, varsinkin vierailijoita ja satunnaisia kävijöitä huomioiden.
anonymous   (15.04.2013 15:54)
  Reply

Oppimisympäristöjen avaruus on ryhmän nimi
anonymous   (20.03.2013 10:43)
  Reply

Oppimisympäristöjen avaruus!
anonymous   (20.03.2013 10:42)
  Reply

Lämpimiä terveisiä!
anonymous   (20.03.2013 10:40)
  Reply

testattu puhelimesta
anonymous   (20.03.2013 10:20)
  Reply

Täytyy kokeilla vielä QR-tagilla
anonymous   (20.03.2013 09:02)
  Reply

Netin kautta pelaa
anonymous   (20.03.2013 07:23)
  Reply