This is a free Purot.net wiki

Natura Mobilen kiertolista

Kiertolistasta havaitaan toimipisteet, joissa oppimisympäristöt ovat tiettyinä lukuvuoden jaksoina. Samoin listasta voidaan todeta projektikalenterin avulla ajankohta oppimisympäristön siirrolle ja sijainnille.

Toistuva ja säännönmukainen oppimisympäristöjen sijainti auttaa opetussuunnitelmien ja lukujärjestysten laadinnassa, sekä jakaa opettamisen selkeästi teoriaan ja konkreettiseen havainnoivaan opiskeluun.

Oppimisympäristöjen siirrot toteuttaa Tredun oma logistiikan tutkintoala, jossa siirrot tapahtuvat osana opetusta ja opiskelijat voivat suorittaa alaansa kuuluvia ammattialan näyttöjä.

Turva-alan tehtävä on paitsi varjella kuljetettavaa omaisuutta, niin todeta siirrettävän oppimisympäristön kokoonpano kyseessä tarkistuslistan mukaiseksi ja kuitata toimipisteen luovuttavalta kollegavalmentajalta, kuljetukseen luovutetuksi. Samalla tarkistuslistan ja siirtoasiakirjojen pohjalta on turva-ala suorittanut oppimisympäristöjen vakuutustoimet siirron ajalle (mahdollisesti tulee muuttumaan Tampereen kaupungin vakuutuskassan toiminnan mukaiseksi). Vastaanottavassa toimipisteessä seuraava kollegavalmentaja tarkastaa siirrettävän oppimisympäristön ja kuittaa sen vastaanotetuksi käyttöönsä seuraavaksi lukuvuosijaksoksi. Myös turva-alan opiskelijat tekevät siirrot osana opetusta ja niissä näyttöjään suorittaen.

 

 
 
 

 

Discuss & brainstorm